Focus ICT & Facility Management

Uitgangspunt van de Tussenmanager is dat de inzet van tijdelijk aard is. De werkwijze is analyserend, organiserend en faciliterend, gebruikmakend van alle beschikbare energie, kennis en talent van de betrokken professionals. Samen schakelen naar succes!

 • Interim Management
  Tijdelijke ondersteuning in de bedrijfsvoering; tot de nieuwe manager is aangetreden en/of is ingewerkt. Letterlijk een tussenschakel of 'tussenmanager'.
 • Programma / Project Management
  Ontlasten van de agenda van de opdrachtgever door concrete taken geheel of gedeeltelijk over nemen. Een extra schakel als zekering, door inbreng van specialistische kennis. Daarnaast schudt de Tussenmanager de schakels op, waardoor een team weer (veer)krachtiger gaat functioneren. 
 • Schaduwmanagement & Bemiddeling
  Ondersteunen van de directie door het op de achtergrond begeleiden/overnemen van taken. Het management blijft in control. Ook naar buiten toe. De Tussenmanager is op basis van ervaring in staat de directie te begeleiden in 'goed opdrachtgeverschap'. Door onpartijdigheid kan de Tussenmanager een nuttige schakel vormen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bemiddeling). Hierdoor worden projecten helder en eenduidig vastgesteld voor beide partijen.

Het werkgebied van de Tussenmanager ligt op het vlak van met name ICT en Facilitair Management. Denk bij ICT aan softwareontwikkeling, functioneel beheer, werkplekbeheer, infrastructuur, netwerken, vaste en mobiele telefonie. En bij Facilitaire aan catering, schoonmaak en real estate management (van huur, koop tot en met onderhoud). Vaak zijn deze taken (deels) uitbesteed aan externe partijen en ligt de nadruk op adequaat contract- en service management. 

De Tussenmanager optimaliseert de dienstverlening door de kwaliteit te verhogen of bewaren en tegelijkertijd kosten omlaag brengen. De Tussenmanager borgt de continuïteit van dienstverlening en faciliteiten en zorgt tevens voor vereenvoudiging en overzicht m.b.t. de bedrijfsvoering. De ruime ervaring in zowel de rol van opdrachtnemer als in de rol van opdrachtgever maakt dat beider belangen helder op het netvlies staan en menig discussie wordt voorkomen.

Toegevoegde waarde biedt de Tussenmanager bij:

 • organisaties aan het eind van een groeifase en die behoefte hebben aan consolidatie;
 • organisaties waar efficiency en innovatie strategische pijlers zijn;
 • reorganisaties of overnames waarbij afdelingen moeten worden samengevoegd en de interne organisatie opnieuw ingeregeld moet worden;
 • invoering van 'het nieuwe werken' in operationele zin (de gevolgen voor huisvesting en ICT);
 • software implementatietrajecten (o.a. wanneer bemiddeling wenselijk is omdat de acceptatie aan de gebruikerskant moeizaam verloopt);
 • situaties waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemer niet meer op één lijn zitten.
Adres Beukenrode 71 A18 - 2105 MD - Heemstede
M +31 (0)6 48163345 T +31 (0)23 5286136

De zekerheid
van bundeling!