Ordina Enterprise Solutions bv

Werkveld: Manager en directeur Projecten
Sector: Trade Transport & Industrie, Overheid en Zakelijke dienstverlening.

Probleemstelling:

Bij deze ICT dienstverlener werden veel offertes uitgebracht. Het traject van kwalificeren van aanvragen en opstellen van aantrekkelijke offertes was niet geformaliseerd. Met een lage hitrate tot gevolg. Daarnaast bleken de onderliggende projectcalculaties onvolledig door gebrek aan ervaring, zodat de winstgevendheid van projecten ver achter bleef op de forecast. 

Resultaat:

De projectomzet steeg naar 12 miljoen Euro in het eerte jaar. De overwinst op projecten is verhoogd naar meer dan 10%. Hoe dit gerealiseerd is?
Inrichten van een projectbureau dat het proces van het uitbrengen van offertes formaliseert & faciliteert met:

  • deal review proces: het business management wordt betrokken in de besluitvorming al dan niet een aanbieding te doen;
  • financiële toetsing: elke offerte wordt getoetst op verplichtingen en toezeggingen plus de onderliggende projectcalculatie wordt op volledigheid gecontroleerd;
  • Voortgangsrapportages: tijdens de looptijd van projecten wordt de status gevolgd en beoordeeld; financiële controle confrom IRFS richtlijnen en centrale rapportage aan de directie.

Website: www.ordina.nl

Alle resultaten

Adres Beukenrode 71 A18 - 2105 MD - Heemstede
M +31 (0)6 48163345 T +31 (0)23 5286136

Samenwerken
doen we samen