Ordina Nederland bv

Werkveld: Interim Manager Shared Service Center

Probleemstelling

De operationele kosten op de gebieden ICT beheer (netwerken, mobiele en vaste telefonie), real estate en facilitaire diensten waren niet meer in lijn met de ontwikkelingen van het bedrijf. Mijn opdracht was het realiseren van bespraringen door efficiencyverbetering met behoud van kwaliteit. Daarnaast het schrappen van onnodige zaken en het aanbesteden of heronderhandelen van contracten. 

Resultaten

In het eerste jaar is een dubbel zo hoge bespraring behaald dan was opgelegd. In het tweede jaar is met een reductie van 25% aan vierkante meters voor het hoofdkantoor nog een aanzienlijk en ook structurele besparing gerealiseerd. 
De aanpak? In samenwerking met contractmanagement zijn de besparingen geïnventariseerd. Toen is een programma opgesteld voor de terreinen real estate, telefonie, catering, schoonmaak en her-outsourcing netwerken. Verder zijn aanbestedingstrajecten gestart voor printing, outsourcing netwerkbeheer, catering en schoonmaak. Bij schoonmaak is tevens de contactvorm omgebogen van inzet- naar resultaatverplichting. 

Website: www.Ordina.nl

Alle resultaten

Adres Beukenrode 71 A18 - 2105 MD - Heemstede
M +31 (0)6 48163345 T +31 (0)23 5286136

Great Return