Ordina Groupware bv

Werkveld: Business Manager
Sector: Trade Transport & Industrie

Probleemstelling

Ordina had het bedrijf ELC overgenomen, waarbinnen een kleine unit gericht op collaborating computing. Doel was om deze unit snel uit te bouwen tot een volwaardige bv met een eigen sales, boekhouding en professionals. Focus lag met name op het werven van medewerkers en het scoren van opdrachten

Resultaten

Het eerste jaar is een omzet van 4 miljoen Euro gerealiseerd met een marge van 18%. Focus lag op nieuwe ontwikkelingen zoals internet en Business to Business via internet. Concreet geboekte successen waren:

  • het automatisch genereren van een digitale catalogus met daaraan gekoppeld een geautomatiseerd bestelproces voor een zeer grote papiergroothandel.
  • de implementatie van Lotus Notes voor 32.000 medewerkers bij de belastingdienst.
  • het ontwikkelen van een tracking en tracing systeem voor contrainers op schepen.
  • Diverse workflow en proces ondersteunende systemen ontwikkeld voor Philips ten behoeve van productontwikkeling

Deze successen droegen bij aan een enthousiast en zeer gemotiveerd team van professionals en medewerkers.
Met als gevolg een fantastisch zelfsturend team, waarbij kennisdeling, collegialiteit en samenwerking belangrijke succesfactoren waren.  

Website: www.Ordina.nl

Alle resultaten

Adres Beukenrode 71 A18 - 2105 MD - Heemstede
M +31 (0)6 48163345 T +31 (0)23 5286136

Versterken door
Samenwerken